HOLI PEACE Budapest – HÁZIREND

A jegy megvásárlása egyben a házirend elfogadását is jelenti.
– Kapunyitás: 18:00–kor.
– A belépőjegy egyszeri belépésre jogosít fel!
– Az elővételes belépő a rendezvény napján 22:00-ig garantálja és biztosítja a belépést.
– A házirend betartását a rendezők és a biztonsági szolgálat egyaránt ellenőrzik!
– A beengedés jogát a rendezők és a biztonsági szolgálat fenntartják!
Kiemelten kérünk Titeket, hogy NE illuminált állapotban érkezzetek a helyszínre. A túlzottan ittas, vagy kábítószer hatása alatt álló személyeket a portaszolgálat akkor sem fogja beengedni, ha annak érvényes jegye van a rendezvényre. Aki ilyen helyzetbe kerül, az a rendezvény szervezői felé sem élhet kártérítési követeléssel.
– A beléptetésnél a hivatalos okmányokat a biztonsági szolgálat ellenőrzi – személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél megfelelő! Diákigazolvány önmagában NEM elfogadott.
– A korhatár 16. betöltött életév.
– 16 éven aluli vendég kizárólag szülői felelősségvállalási nyilatkozat helyszínen történő kitöltése után vehet részt a rendezvényen.
– A rendezvényre történő belépéskor a 18. életévét betöltött személynek hivatalos okmány bemutatása mellett kérnie kell a rendezőktől, vagy a portaszolgálattól a megkülönböztetést, amivel jogosulttá válik a helyszínen alkohol fogyasztására.
– Nem oda illő viseletben, illuminált, nem kontrollált viselkedés esetén a helyszínt elhagyni köteles a vendég, ezzel kapcsolatos intézkedésre a rendező és a biztonsági szolgálat egyaránt jogosult! Ez érvényes a sorbanállásra és a beléptetésre is egyaránt.
– A rendezvényt mindenki csak saját felelősségre látogathatja.
– A rendezők a résztvevők felelőtlen viselkedéséből és magatartásából származó károkért felelősséget nem vállalnak!
– A kárt az elkövető köteles a helyszínen megtéríteni a károsult számára.
– A festékporból eredő bárminemű károkért a rendezők felelősséget nem vállalnak, ezzel kapcsolatos kártérítéstől a rendezők kifejezetten elállnak.
– A por szembe és szájba ne kerüljön, ajánljuk, hogy ezeket a testrészeket kiemelten óvjátok.
– A rendezvény területére petárdát vagy bármiféle pirotechnikai eszközt, szúró-, vágó-, ütőeszközt, fegyvert, közbiztonságra veszélyes eszközt, üveget, bármilyen palackot, kábítószert behozni szigorúan tilos!
– A rendezvényen nagy teljesítményű hang és fénytechnika működik, amely maradandó egészségkárosodást okozhat, az ezekből eredő károkért a rendezők felelősséget nem vállalnak! Kérünk mindenkit, óvja hallását!
– A rendezvényt epilepsziára hajlamos emberek kiemelten csak saját felelősségre látogathatják, ügyelve egészségükre.
– Belépőjegyet nem váltunk vissza, belépőjegyet csak a hivatalos csatornákon feltüntetett áron lehet eladni!
– Vis Maior esetén (ide soroljuk pl. az időjárás okozta olyan körülményeket, amelyek a rendezvény lebonyolítását vagy folytatását lehetetlenné teszik, emellett a természeti katasztrófákat, tüntetéseket, bizonyos bűncselekményeket) a szervező a jegyár visszatérítésétől kifejezetten eláll, arra nem kötelezhető.
– A rendezvényen kép és hangfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken megjelenik, csak beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem léphet fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos felhasználóival szemben!
– A rendezvényen és annak vonzáskörzetében a szervezők írásbeli engedélye nélkül bármilyen reklámtevékenység folytatása szigorúan tilos! E tevékenységet végrehajtói, közreműködői, valamint a megrendelő klub vagy ügynökség/személy ellen a szervezők eljárást kezdeményeznek!
– A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
– Vendég felelősséget vállal maga, társai és környezete épségének megóvásáért.
– A rendezvényre való gyors és biztonságos beléptetés érdekében kérjük, idejében érkezzetek!

Jó szórakozást kívánunk!
A szervezők